Gesprekskring 2019

Ook dit jaar houden wij gesprekskring. Waar en wanneer dit plaatsvindt, wordt afgekondigd in een kerkdienst.