Nieuw rekeningnummer zendingscommissie GZB

Per 30 december 2022 heeft de zendingscommissie een nieuw rekeningnummer.

Het nieuwe rekeningnummer is NL09RABO0373747004 op naam van Diaconie HG St. Anthoniepolder inz. Zendingscommissie

Het oude ING rekeningnummer komt te vervallen. Houd hier rekening mee als u automatische overschrijvingen gebruikt.