Bestellijst voor een “thuisworkshop” van een fraai winterstuk

Alweer bijna twee jaar verkoopt vrouwenvereniging ‘Tabitha’ van de Hervormde Gemeente in Sint Anthoniepolder in de winter of voorjaar thuisworkshop- pakketten om een tafelstuk te kunnen maken.

Door de huidige maatregelen rondom samenkomen in groepen is het organiseren van een gezellige avond om in een groep onder begeleiding een mooi stuk te maken helaas niet mogelijk. Ook de verkoopdagen met opbrengst voor de kerk kunnen nu alweer twee jaar niet doorgaan.

Als alternatief hebben we nu weer een ‘thuisworkshop’ bedacht voor een fraai winterstuk. Iedereen die dat wil, kan hiermee thuis zelf een prachtig stuk maken.

Dit keer is er één optie. Hiervoor ontvangt u een compleet pakket met alle benodigdheden om het winterstuk te kunnen maken (het type producten kunnen iets afwijken van hetgeen u op de foto’s ziet). Ook zit er bij het pakket o.a. een document met werkwijze om dit te kunnen maken.

Optie: “Festoen”

Een ‘festoen’ is een fraai alternatief voor een krans op of bij de voordeur. Het gaat hierbij om hangend touw met daaraan diverse soorten wintergroen, zoals conifeer, skimmia, hulst enz. gebonden. Vervolgens worden decoratiematerialen aangebracht, zoals dennenappels, rode appeltjes enz.. Onderaan het festoen hangt een terracotta bloempot. Deze wordt bekleed met dennen –of sierappeltjes. Dit winterstuk kan zowel buiten als binnen opgehangen worden.

Foto’s:

Tot uiterlijk DV zaterdag 4 december a.s. voor 13.00 uur kunt u bij Sjanie de Vries uw bestelling doorgeven. Email: sjaniedevries65@hotmail.com of telefoon: 06-40290220.

Ons streven is om het thuisworkshop-pakket op D.V. donderdagmiddag –of avond 9 december a.s. bij u thuis te bezorgen.

Nodig vooral uw familie en bekenden uit om ook een pakket te bestellen. Stuur deze bijlage gerust door.

De prijs is 22,50 Euro per stuk. Wilt u dit bedrag a.u.b. per bank overmaken naar het bankrekeningnummer van Vrouwenvereniging Tabitha via: NL07RABO0315413956 t.a.v. A.P. van Steenselen. Vermeldt hierbij graag het volgende kenmerk: o.v.v. “Winterstuk”.

De opbrengst is bestemd voor de Hervormde Kerk in Sint Anthoniepolder.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw / jouw bestelling!

Met vriendelijke groet,

Bestuur vrouwenvereniging ‘Tabitha’

Rollade- en erwtensoepverkoopactie op andere datum

Rollade- en erwtensoepverkoopactie

Door familieomstandigheden zullen de bestelde rollades en erwtensoep

niet op D.V. 10 november 2021 kunnen worden opgehaald in Puttershoek.

De bestellingen zullen op D.V. 17 november 2021 bij u thuis worden afgeleverd. 

Wij vertrouwen op uw begrip.

Oliebollenactie D.V. 10 november 2021

Op D.V. 10 november 2021 zal de jaarlijkse oliebollenactie weer worden gehouden.

Op de bijgevoegde flyer zijn alle verkooppunten van oliebollen vermeld

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en/of aankopen.

Bestellen van GZB dagboek ‘Een handvol koren’ 2022

Bijbels dagboek 2022 Een Handvol Koren

Het bestellen en bezorgen van de nieuwe versie, jaargang 2022, van het dagboek ‘Een Handvol Koren’ kan weer online.

Er is een online bestelformulier ontwikkeld, waarmee u heel eenvoudig het dagboek kunt bestellen, die dan in november / december aan u zal worden uitgereikt. In het dagboek zit dan een briefje met de betalingsmogelijkheden. U kunt ervoor kiezen het dagboek eenmalig te bestellen of er een doorlopende bestelling van te maken, zodat u jaarlijks in november / december het dagboek van ons te ontvangen, zonder dat u daar zelf iedere keer actie op te hoeft ondernemen. Makkelijk toch?

Voor meer informatie en om het dagboek te bestellen gaat u naar de volgende pagina ‘Dagboek GZB Een hand vol koren’

Heeft u nieuws? Geef het door!

Als u vanuit onze verenigingen, clubs, commissies, comités enz. nieuws te melden heeft, wat u op de nieuwspagina geplaatst wilt hebben, geef dit dan door. Dit kan aan de beheerder doorgegeven worden via nieuwsbericht@hervormdsintanthoniepolder.nl Inhoud van het nieuwsbericht moet in overeenstemming met het beleid van de kerkenraad zijn.

Betaling Solidariteitskas in mei

In mei wordt weer de afdracht voor de Solidariteitskas geïnd bij de belijdende leden van de gemeente. Net als vorig jaar wordt dit bedrag (van € 10,- per lid) niet contant opgehaald. Vrijwilligers bezorgen de kwitantie met een briefje bij u thuis, met het verzoek om het bedrag per bank over te maken. Voor meer informatie verwijzen we u naar het contactblad van april. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gerbera actie GZB

Een vurig pinksterboeket

Met de GZB-pinkstercampagne ‘Houd het vuur brandend’ worden we uitgenodigd om met de wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te wakkeren, te laten aansteken en zelf ook door te geven.

Ook onze gemeente doet mee! Om het zendingswerk te steunen, kunt u prachtige pinksterboeketten bestellen, voor een ander en/of voor uzelf. Eén boeket bestaat uit 15 grote gerbera’s (met lange stelen) en kost € 8,95.

Ongeveer € 5,00 van elk boeket komt ten goede aan de zendingsexpeditie Thailand. Bestellen kan tot uiterlijk 8 mei via de mail: zendingscommissie@hervormdsintanthoniepolder.nl of bij een commissielid. Op woensdagavond 19 mei worden de boeketten bezorgd of kunnen worden afgehaald bij fam. Mol, Keizersdijk 22 te Strijen (06-41757287). Het bedrag graag overmaken naar NL23INGB0004055370 of contant betalen bij ophalen.

Maar er is in de weken voor Pinksteren nog veel meer te beleven: bidden en Bijbellezen met de wereldkerk, een kleurwedstrijd… Maar één van de hoogtepunten is toch wel de online reis door de wereldkerk die de GZB zaterdagavond 15 mei organiseert. Zorg dat u erbij bent! Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/pinkstercampagne.

Hartelijke groet van de zendingscommissie

zendingscommissie@hervormdsintanthoniepolder.nl

Bidstond Hoekse Waard (Oost) i.v.m. coronacrisis

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen jaar is voor iedereen een bewogen jaar geweest. Een virus dat zich als een olievlek verspreidde heeft de hele wereld ontregeld. Veel mensen zijn ziek geweest. Menigeen mocht hiervan herstellen maar voor anderen heeft het virus blijvende schade veroorzaakt of is het zelfs dodelijk geweest. Veel van onze ouderen vereenzaamden terwijl binnen de gezinnen de druk(te) juist toenam. We hoorden van overvolle ziekenhuizen en zagen de grote druk die rustte op de mensen in de zorg. Andere mensen verloren hun baan, zagen hun omzet nagenoeg verdwijnen of moesten oogsten tegen of onder de kostprijs. Ook het kerkelijke leven is zwaar ontregeld.

Veel vragen komen in de samenleving naar boven. Hoelang gaat het nog duren? Zal het ooit nog normaal worden? Zal ik er financieel bovenop komen? Wat betekent alles wat er gebeurt? Heeft de Heere hier een hand in? Zou er een God bestaan die dit laat gebeuren? Vragen die ons onrustig, boos of opstandig kunnen maken. De regering zoekt het beste voor ons maar kan op veel van deze vragen geen antwoord geven. Als kerk mogen wij geloven dat alle dingen in de hand van God zijn. Om deze reden bidden wij in de kerk voor de noden van ons en onze medemens. Ook bidden we voor onze overheid.

Vroeger heeft ons land in tijden van epidemieën en nood vele bidstonden georganiseerd om dit alles bij de Heere te brengen. God is nog steeds een hoorder van de gebeden. Hij roept er toe op om de moeite en het verdriet in Zijn hand te geven (psalm 10:14). Hieraan is onlosmakelijk verbonden dat wij persoonlijk, als kerk en volk gaan in de weg van geloof en bekering. We moeten terugkeren tot God, onze schuld belijden en erkennen dat we Hem zo vaak voorbij gaan. Daarom organiseren wij als aanverwante kerken van de Hoekse Waard (Oost) een bidstond. Een bidstond om de nood waarin wij verkeren aan de HEERE op te dragen. Bij Hem is redding en uitkomst. We kunnen veel middelen inzetten om de crisis eronder te krijgen maar deze middelen zullen alleen werken als ze door de Heere gezegend worden. Psalm 127 verwoordt dit zo treffend: “Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.”

We nodigen u van harte uit om deze bidstond online bij te wonen D.V. dinsdag 23 maart om 19.30 uur. Deze bidstond zal in de kerk gehouden worden maar omdat we geen onderscheid willen maken is ervoor gekozen om geen mensen fysiek uit te nodigen. Iedereen wordt daarom van harte uitgenodigd deze bidstond te volgen via:
www.hervormdsintanthoniepolder.nl/online-meeluisteren

Verder vragen we u deze oproep te delen met de mensen om u heen en willen benadrukken dat deze bidstond voor de hele samenleving is en niet alleen voor kerkmensen. Tevens vragen wij u om voorbede te doen voor dit initiatief. Ook hierin zijn we afhankelijk van de zegen van de Heere tot Wie we bidden mogen in de naam van Zijn Zoon, Jezus Christus. De Zaligmaker die zondaren nodigt om tot Hem te naderen en nog nooit iemand heeft weggestuurd die aan Zijn voeten kwam. Gods Zoon die ons ook in deze leert: “Zonder Mij kunt gij niets doen”(Johannes 15:5).

Hartelijke groet,
Ds. G.J. van Aalst, Gereformeerde Gemeente te Klaaswaal
Ds. J.A. van den Berg, Hervormde Gemeente te Sint-Anthoniepolder
R. Nederveen, Hersteld Hervormde Gemeente te Numansdorp
A. Verbaas, Hersteld Hervormde Gemeente te Numansdorp
Correspondentieadres:
Parallelweg 21
3281 LM Numansdorp
bidstondhoekschewaardoost@gmail.com