Stemmingsavond dinsdag 13 oktober

De stemmingsavond van D.V. 13 oktober 2020 zal gehouden worden door gebruik te maken van een stembus. Om 19.30 uur kan iedereen thuis meeluisteren naar de opening door ds. J.A. van den Berg. Van 19.45 tot 20.45 uur kunnen gemeenteleden binnenlopen om hun stem uit te brengen in de kerk en aansluitend weer naar huis gaan. Daarna zal een stembureau de stemmen tellen in bijzijn van de kerkenraad en de broeders die op dubbeltal staan. Rond 21.00 uur zal ds. Van den Berg de avond afsluiten met gebed. Daarbij wordt meegedeeld wie verkozen is. De afsluiting kan thuis worden meegeluisterd.

Nieuws over kerkdiensten i.v.m. Corona

De kerkenraad heeft op 9 oktober 2020 in een ingelaste vergadering het volgende besloten:

De gemeente wordt vanaf zondag 11 oktober 2020 in 4 groepen uitgenodigd om de kerkdiensten bij te wonen: Groep 1 met de achternamen A t/m I,  groep2  J t/m  L,  groep 3 M t/m S en groep 4 T t/m Z. Op 11 oktober is in de morgendienst groep 1 aan de beurt en in de middagdienst groep 2.

We willen het zingen tijdelijk beperken tot mensen in de voorste bank beneden in de kerk. De drie rijen stoelen daarvoor houden we leeg.

Vanwege de huidige ontwikkeling in de pandemie heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten te gaan uitzenden met beeld. We proberen zo spoedig mogelijk te realiseren dat mensen er voor kunnen kiezen om bij het meeluisteren thuis ook de predikant op de preekstoel te zien.

Denk aan uw gezondheid en die van uw naaste. Luister bij gezondheidsklachten thuis mee.   

Gemeentedag op kerkplein kan niet doorgaan

Helaas gaat de ontmoetingsdag op het kerkplein, die gepland stond op zaterdag 26 september niet door. Vanwege de oplopende besmettingen en de minder goede weersvooruitzichten hebben we dit besluit moeten nemen. We proberen in de toekomst, als de Heere het ons geeft, opnieuw een ontmoetingsdag te organiseren.

Bondsdag hervormde vrouwenbond 2020 online te volgen

De bondsdag zal starten D.V. 24 september om 9.45 uur en wordt om circa 12.00 uur afgesloten. Wellicht heeft u als vereniging de mogelijkheid met elkaar deze livestream te volgen, zodat er toch op kleine schaal, grote saamhorigheid en verbondenheid is. De livestream is te vinden op de website van de hervormde vrouwenbond. Daar is meer informatie te vinden over hoe deze online bondsdag in zijn werk gaat ‘klik hier’