Aanvulling coronabeleid, update per 3 december 2021

De kerkenraad heeft nagedacht over het beleid rondom corona. Dit betekent naast de maatregelen en groepsindeling van 21 november 2021 het volgende.

De kerkgang in twee groepen kan vooralsnog alleen gehandhaafd worden wanneer iedereen zich strikt houdt aan de groepsindeling volgens het alfabet. Daarom roepen we daar dringend toe op.

Dit betekent ook geen wisselingen (meer) in plaats van iemand die verhinderd is. Verder is het nodig om de zijbanken leeg te houden, zodat alle beschikbare stoelen volgens de afstandsregels benut kunnen worden. Voorlopig willen we ook ingetogen zingen.

De middagdienst wordt op dit moment nog niet vervroegd omdat dit praktische problemen geeft met gastvoorgangers en omdat de termijn van het advies mogelijk bijna voorbij is.

De Bijbelkring van woensdagavond 8 december gaat niet door. Ook de bezinningsavond van donderdag 9 december gaat niet door zoals u gewend bent, we komen niet samen in de kerk. In plaats van beide bijeenkomsten is er op 9 december D.V. een meditatie die wordt uitgezonden met beeld en geluid om deze thuis online mee te maken. Deze meditatie met bezinning op het Heilig Avondmaal begint om 20.00 uur.

Van 19.30 tot 20.00 uur is er Censura Morum voor het Heilig Avondmaal in de bovenzaal van de kerk.

Voor de zitplaatsen die tijdens de diensten van 12 december ruimte maken voor de Heilig Avondmaalstafel wordt plaats gemaakt in de bovenzaal, om zo weer aan voldoende gelegenheid te komen deze diensten conform de afstandsregels bij te wonen.

De catechisaties gaan net als de lessen op school door op de bekende tijdstippen.