Bestelformulier GZB-dagboek (Een handvol koren – 2024)

Het dagboek van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd, waarin wij nu leven.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

De verkoop van het dagboek laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 exemplaren is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboek, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs van € 14,95 komt ten goede aan het werk van de GZB. Alle reden om te bestellen dus!

Zou u bij interesse bijgevoegd bestelformulier willen invullen? U kunt dit doen tot en met uiterlijk zaterdag 25 november 2023. Dan zullen wij uiterlijk in de maand december het dagboek aan u verstrekken (uiteraard allemaal Deo Volente). In het dagboek vindt u dan een briefje met de betalingsmogelijkheden.

Het bestelformulier is te vinden op Dagboek GZB ‘Een hand vol koren’ of door de onderstaande QR code te scannen.

Voor mensen die blind of slechtziend zijn is het dagboek ook (tegen dezelfde prijs) in gesproken vorm beschikbaar.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bestelling en betrokkenheid op het zendingswerk wereldwijd!

Hartelijke groet,
Uw Zendingscommissie

PS: heeft u nog vragen en / of opmerkingen? Mail dan naar ceesjoke@hetnet.nl