Betaling Solidariteitskas in mei

In mei wordt weer de afdracht voor de Solidariteitskas geïnd bij de belijdende leden van de gemeente. Net als vorig jaar wordt dit bedrag (van € 10,- per lid) niet contant opgehaald. Vrijwilligers bezorgen de kwitantie met een briefje bij u thuis, met het verzoek om het bedrag per bank over te maken. Voor meer informatie verwijzen we u naar het contactblad van april. Alvast bedankt voor uw medewerking.