Bidstond Hoekse Waard (Oost) i.v.m. coronacrisis

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen jaar is voor iedereen een bewogen jaar geweest. Een virus dat zich als een olievlek verspreidde heeft de hele wereld ontregeld. Veel mensen zijn ziek geweest. Menigeen mocht hiervan herstellen maar voor anderen heeft het virus blijvende schade veroorzaakt of is het zelfs dodelijk geweest. Veel van onze ouderen vereenzaamden terwijl binnen de gezinnen de druk(te) juist toenam. We hoorden van overvolle ziekenhuizen en zagen de grote druk die rustte op de mensen in de zorg. Andere mensen verloren hun baan, zagen hun omzet nagenoeg verdwijnen of moesten oogsten tegen of onder de kostprijs. Ook het kerkelijke leven is zwaar ontregeld.

Veel vragen komen in de samenleving naar boven. Hoelang gaat het nog duren? Zal het ooit nog normaal worden? Zal ik er financieel bovenop komen? Wat betekent alles wat er gebeurt? Heeft de Heere hier een hand in? Zou er een God bestaan die dit laat gebeuren? Vragen die ons onrustig, boos of opstandig kunnen maken. De regering zoekt het beste voor ons maar kan op veel van deze vragen geen antwoord geven. Als kerk mogen wij geloven dat alle dingen in de hand van God zijn. Om deze reden bidden wij in de kerk voor de noden van ons en onze medemens. Ook bidden we voor onze overheid.

Vroeger heeft ons land in tijden van epidemieën en nood vele bidstonden georganiseerd om dit alles bij de Heere te brengen. God is nog steeds een hoorder van de gebeden. Hij roept er toe op om de moeite en het verdriet in Zijn hand te geven (psalm 10:14). Hieraan is onlosmakelijk verbonden dat wij persoonlijk, als kerk en volk gaan in de weg van geloof en bekering. We moeten terugkeren tot God, onze schuld belijden en erkennen dat we Hem zo vaak voorbij gaan. Daarom organiseren wij als aanverwante kerken van de Hoekse Waard (Oost) een bidstond. Een bidstond om de nood waarin wij verkeren aan de HEERE op te dragen. Bij Hem is redding en uitkomst. We kunnen veel middelen inzetten om de crisis eronder te krijgen maar deze middelen zullen alleen werken als ze door de Heere gezegend worden. Psalm 127 verwoordt dit zo treffend: “Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.”

We nodigen u van harte uit om deze bidstond online bij te wonen D.V. dinsdag 23 maart om 19.30 uur. Deze bidstond zal in de kerk gehouden worden maar omdat we geen onderscheid willen maken is ervoor gekozen om geen mensen fysiek uit te nodigen. Iedereen wordt daarom van harte uitgenodigd deze bidstond te volgen via:
www.hervormdsintanthoniepolder.nl/online-meeluisteren

Verder vragen we u deze oproep te delen met de mensen om u heen en willen benadrukken dat deze bidstond voor de hele samenleving is en niet alleen voor kerkmensen. Tevens vragen wij u om voorbede te doen voor dit initiatief. Ook hierin zijn we afhankelijk van de zegen van de Heere tot Wie we bidden mogen in de naam van Zijn Zoon, Jezus Christus. De Zaligmaker die zondaren nodigt om tot Hem te naderen en nog nooit iemand heeft weggestuurd die aan Zijn voeten kwam. Gods Zoon die ons ook in deze leert: “Zonder Mij kunt gij niets doen”(Johannes 15:5).

Hartelijke groet,
Ds. G.J. van Aalst, Gereformeerde Gemeente te Klaaswaal
Ds. J.A. van den Berg, Hervormde Gemeente te Sint-Anthoniepolder
R. Nederveen, Hersteld Hervormde Gemeente te Numansdorp
A. Verbaas, Hersteld Hervormde Gemeente te Numansdorp
Correspondentieadres:
Parallelweg 21
3281 LM Numansdorp
bidstondhoekschewaardoost@gmail.com