Rooster groepen (tabel in Update 21 november m.b.t. kerkgang)

Na bestudering van de huidige aantallen kunnen we met inachtneming van de regels (desinfectie, afstand houden, geen klachten) de groepsindeling voor de kerkgang vooralsnog zo aanhouden. Uiteraard blijven we het monitoren. De groepsindeling op basis van alfabet achternaam blijft:

  • groep 1 – A t/m H
  • groep 2 – I t/m L
  • groep 3 – M t/m S
  • groep 4 – T t/m Z.

Ter bevordering van de onderlinge ontmoeting, zijn in elke kerkdienst steeds 2 van deze groepen ‘aan de beurt’ en wel volgens onderstaand rooster:

  • Van achter naar voor steeds een bank of stoelenrij ertussen leeg laten, dit is per bank of rij aangegeven; dit geldt ook voor de galerij.
  • Gezinnen kunnen gewoon met 5 personen in een bank zitten, op de stoelen met 3 of 4.
  • In de andere situaties de gepaste onderlinge afstand (1,5 m) houden.
  • Uitwijkmogelijkheden: stoel naast elke bezette bank of in de bovenzaal.

Alvast hartelijk bedankt voor uw begrip en uw medewerking.