Jaarlijkse verkoopdag van vrouwenvereniging Tabitha uitgesteld

De jaarlijkse verkoopdag 2020 is uitgesteld. Deze vindt niet plaats op zaterdag 4 april maar, zo de Heere wil en wij leven, op een nader te bepalen datum.