Solidariteitskas mei (€ 10,-) dit jaar per bank

Als belijdend lid bent u gewend dat we elk jaar in de maand mei de bijdrage voor de afdracht aan de (landelijke) Solidariteitskas bij u ophalen. Het betreft het bedrag van € 10,- per belijdend lid(maatschap). 

Vanwege het coronavirus en de bijzondere omstandigheden die dit veroorzaakt, halen we het bedrag dit jaar niet persoonlijk bij u op. U krijgt nu de kwitantie met een kort briefje door de bus, met het verzoek om het genoemde bedrag van € 10,- per lid via de bank over te maken op het bankrekeningnummer van de kerk (NL88 RABO 0373 7294 80). Voor meer informatie verwijzen we u naar de brief en naar het contactblad van april.

We rekenen en vertrouwen weer op uw medewerking, alvast hartelijk bedankt.