• Zie voortaan laatste nieuws rechts op elke pagina of op mobieltje naar onder.

Met betrekking tot het coronavirus conformeren we ons als kerkenraad aan de richtlijnen van de RIVM, overheid en PKN. Klik hier om de kerkdiensten live/rechtstreeks op onze website te beluisteren.

Heden kerkgang in groepen en met ingang van 11 oktober 2020 zijn dit er 4

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar de nieuwspagina.

Bij voorbaat dank voor uw begrip.
We wensen u gezegende diensten.

Welkom bij de Hervormde gemeente van Sint Anthoniepolder! Elke zondag om 10.00 uur en om 17.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Polderdijk in Sint Anthoniepolder. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn. Naast de zondagse diensten zijn er doordeweeks tal van activiteiten zoals de kinderclub, vrouwenvereniging, Bijbelkring, jeugdvereniging en catechisaties. Alle activiteiten binnen onze gemeente hebben als doel dat mensen, jongeren, kinderen en ouderen, Jezus Christus leren kennen en Hem zullen dienen en volgen. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” (Joh. 3 : 16). Welkom in de kerk!