Dagboek GZB ‘Een hand vol koren’

Het dagboek ‘Een handvol koren’ van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd, waarin wij nu leven.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

De verkoop van het dagboek laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 exemplaren is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboek, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,95 komt ten goede aan het werk van de GZB. Alle reden om te bestellen dus!

Zou u bij interesse bijgevoegd bestelformulier willen invullen? U kunt dit doen tot en met uiterlijk zaterdag 27 november 2021. Dan zullen wij uiterlijk in de maand december het dagboek aan u verstrekken. In het dagboek vindt u dan een briefje met de betalingsmogelijkheden.

Speciale actie:
Als u écht persoonlijk betrokken wilt raken bij zendingswerk en besluit om Zendingsmaatje te worden (meer info: www.zendingsmaatje.nl) dan ontvangt u het dagboek gratis! (In dat geval nemen wij even contact met u op om de aanmelding in goede banen te leiden.)

Alvast heel hartelijk dank voor uw bestelling en betrokkenheid op het zendingswerk wereldwijd!

Hartelijke groet namens uw Zendingscommissie,

PS: heeft u nog vragen en / of opmerkingen? Mail dan naar ceesjoke@hetnet.nl

Bestellen van het Bijbels dagboek

Het bestellen en bezorgen van de nieuwe versie, jaargang 2022, van het dagboek ‘Een Handvol Koren’ kan weer online.

Er is een online bestelformulier ontwikkeld, waarmee u heel eenvoudig het dagboek kunt bestellen, die dan in november / december aan u zal worden uitgereikt. In het dagboek zit dan een briefje met de betalingsmogelijkheden. U kunt ervoor kiezen het dagboek eenmalig te bestellen of er een doorlopende bestelling van te maken, zodat u jaarljiks in november / december het dagboek van ons te ontvangen, zonder dat u daar zelf iedere keer actie op te hoeft ondernemen. Makkelijk toch?

  1. Ga naar dit webadres: Herv. Gem. Sint Anthoniepolder Bestelformulier GZB-dagboek ‘Een handvol koren – 2022’ (office.com) of gebruik de QR-code, welke hieronder staat. Dit brengt u naar een invulformulier van de GZB.
  • Vul het formulier in met uw gegevens.
  • Wij verstrekken het dagboekje in november / december aan u.

Heel hartelijk dank voor uw persoonlijke bijdrage aan het zendingswerk!

Een vriendelijke groet van uw Zendingscommissie.