Bijbelkring

Tijdens het winterseizoen wordt er een á twee keer per maand in de bovenzaal van de kerk een Bijbelkring gehouden onder leiding van de predikant. ledere belangstellende is daar van harte welkom.

De predikant geeft een inleiding over een gedeelte uit de Bijbel of uit een van de belijdenisgeschriften. Daarna is er, onder het genot van een kopje koffie of thee, gelegenheid voor het stellen van vragen en wordt er met elkaar doorgesproken over de inleiding. Aan het einde van de avond wordt er gecollecteerd voor een goed doel.

De frequentie van de Bijbelkring wordt vastgesteld in overleg met de andere kerkelijke verenigingen, om rekening te houden met elkaars activiteit. De datum van de Bijbelkring wordt steeds van tevoren aangekondigd in het contactblad van de kerk.

De Bijbelkring vindt plaats in de bovenzaal van de kerk en begint om 20.00 uur.