Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging Tabitha werd in 1983 opgericht. Met onze vereniging zijn wij lid van de Hervormde Vrouwenbond, de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Het is een vereniging van, voor en door vrouwen van de Hervormde gemeente Sint Antoniepolder. Het doel van onze vereniging is om als vrouwen onderling Gods Woord te onderzoeken. Ook het leggen van contacten en het verstevigen van de onderlinge band is daarbij zeer waardevol. De verenigingsavonden worden één keer per twee weken op maandagavond in de bovenzaal van ons kerkgebouw gehouden en duren van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Op deze avonden neemt de Bijbel een centrale plaats in. De Bijbelstudies uit het maandblad “De Hervormde Vrouw” dienen als leidraad. Soms wordt er door een van de leden een inleiding over een bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte gemaakt. Regelmatig wordt er iets voorgedragen of voorgelezen en er wordt gezongen. Natuurlijk wordt er met koffie en iets lekkers erbij gepauzeerd, waarbij er tijd is om bij te praten. Naast deze avonden organiseert onze vereniging een jaarlijkse verkoopdag. De opbrengst daarvan wordt geschonken aan de kerk. Enkele dames bezoeken de verkoopdagen of de jaarvergaderingen van andere vrouwenverenigingen of de ringavonden van de Bond, waardoor een warm contact is ontstaan.

Wilt u meer weten of lid worden van onze vereniging? Neem contact op met het bestuur: vrouwenvereniging@hervormdsintanthoniepolder.nl.

Gemeentedag op d.v. zaterdag 26 september op het kerkplein. Lees hier de rondgebrachte brief met de uitnodiging. Zie brief

Bekijk onze agenda: Data Seizoen 2020-2021

Jaarlijkse verkoopdag 2020 uitgesteld.  Deze vindt niet plaats op zaterdag 4 april maar, zo de Heere wil en wij leven, op een nader te bepalen datum. Zie flyer.