Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging Tabitha is in 1983 opgericht. De leden van onze vereniging zijn  abonnee van ‘Vrouw tot Vrouw’’. In het logo van “Vrouw tot Vrouw” staat Het Boek centraal, het symboliseert de Bijbel. De rondjes staan symbool voor twee verschillende vrouwen. We willen vrouwen aan elkaar verbinden door de Bijbel. We verlangen ernaar dat vrouwen elkaar spreken rond een open Bijbel. In deze ontmoetingen van vrouw tot vrouw spreken zij over en uit het geloof in de Heere Jezus Christus en wijzen ze elkaar op Christus. Zo kun je van elkaar leren en elkaar bemoedigen en opscherpen.

De Bijbel is het richtsnoer voor ons handelen. Al onze uitingen en ontmoetingen worden daardoor gestempeld en sluiten aan bij het gereformeerd belijden. Het doel van onze vereniging is om als vrouwen onderling Gods Woord te onderzoeken. Hiervoor gebruiken we een Bijbelstudiemagazine van ‘Vrouw tot Vrouw’. Het leggen van contacten en het verstevigen van de onderlinge band is daarbij zeer waardevol. De verenigingsavonden worden doorgaans één keer per twee weken op maandagavond in de bovenzaal van ons kerkgebouw gehouden en duren van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Op deze avonden neemt de Bijbel een centrale plaats in. Ook kan er door een van de leden een inleiding over een bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte gemaakt worden. We lezen de Bijbel, de Bijbelstudie, zingen, praten en luisteren. Delen met elkaar een gedicht of iets dergelijks wat ons aanspreekt. Natuurlijk wordt er met koffie en iets lekkers erbij gepauzeerd, waarbij er tijd is om bij te praten. Rond Kerst en Pasen volgen we de liturgie van ‘Vrouw tot Vrouw’.

Naast deze avonden organiseren we workshops en verkopingen, waaronder de jaarlijkse verkoopdag voor onze gemeente. Voor de jaarvergadering nodigen we een voorlichter uit van een stichting of vereniging en steunen dan ook dat doel door middel van een collecte.

Wilt u meer weten of lid worden van onze vereniging? Neem contact op met het bestuur, bijvoorbeeld per email: 

Presidente:

vrouwenvereniging@hervormdsintanthoniepolder.nl

Secretaresse:

tabitha@hervormdsintanthoniepolder.nl

Bekijk onze agenda: Data Seizoen 2023-2024

Tabitha

Was een discipelin, een leerling, een volgeling van de Heere Jezus. Zij had van de Heere Jezus geleerd wat echte liefde is. Zij kende het wonder zoals dat verwoord staat in 1 Joh 4: 10 en 11. Vol goede werken en aalmoezen, (overvloedig), dit was haar dagelijks werk. Velen, met name weduwen, deelden in haar liefdegaven. Haar leven stond in dienst van God en de naaste. Zij stond klaar voor anderen, zag de nood van anderen. Hielp waar ze kon, deelde uit aan hen die het hard nodig hadden. Wijzend, door de liefdegaven heen, op de Heere Jezus, in woorden en daden. Getuigend van de grootheid van Gods Liefde. Een vrouw die niet gemist kon worden, is zij voor ons een voorbeeld tot navolging? ‘Tabitha, sta op’ zo klonk het nadat zij was gestorven. Haar opstanding was niet voor altijd maar herinnerde de christenen aan de beloofde opstanding in Christus.