Kerkdiensten

Erediensten

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur houden wij in ons kerkgebouw een eredienst. Deze diensten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.
Daarnaast houden wij op bijzondere dagen en op Christelijke feestdagen ook kerkdiensten:
  • Op tweede Kerstdag (kinderkerstfeest), Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag is er een morgendienst.
  • Op Goede Vrijdag en op Oudejaarsdag is er een avondienst. De aanvang is dan niet om 18.00 uur maar om 19.30 uur.
  • Een middag- en een avonddienst worden er gehouden op de Biddag voor gewas en arbeid (tweede woensdag in maart) en op de Dankdag voor het gewas en arbeid (eerste woensdag in november). De aanvang is dan om 14.30 uur en 19.30 uur.

Tijdens de kerkdiensten zijn er meestal drie collecten, die samen bestemd zijn voor diaconie en kerk.