Update groepsindeling per 17 januari 2022

· groep 1 – A t/m H

· groep 2 – I t/m L

· groep 3 – M t/m S

· groep 4 – T t/m Z.

De groepsindeling is op basis van alfabet achternaam. Ter bevordering van de onderlinge ontmoeting zijn in elke kerkdienst steeds 2 van deze groepen ‘aan de beurt’ volgens bovenstaand rooster.

De bekende maatregelen blijven verder gehandhaafd.

Aanvulling coronabeleid, update per 3 december 2021

De kerkenraad heeft nagedacht over het beleid rondom corona. Dit betekent naast de maatregelen en groepsindeling van 21 november 2021 het volgende.

De kerkgang in twee groepen kan vooralsnog alleen gehandhaafd worden wanneer iedereen zich strikt houdt aan de groepsindeling volgens het alfabet. Daarom roepen we daar dringend toe op.

Dit betekent ook geen wisselingen (meer) in plaats van iemand die verhinderd is. Verder is het nodig om de zijbanken leeg te houden, zodat alle beschikbare stoelen volgens de afstandsregels benut kunnen worden. Voorlopig willen we ook ingetogen zingen.

De middagdienst wordt op dit moment nog niet vervroegd omdat dit praktische problemen geeft met gastvoorgangers en omdat de termijn van het advies mogelijk bijna voorbij is.

De Bijbelkring van woensdagavond 8 december gaat niet door. Ook de bezinningsavond van donderdag 9 december gaat niet door zoals u gewend bent, we komen niet samen in de kerk. In plaats van beide bijeenkomsten is er op 9 december D.V. een meditatie die wordt uitgezonden met beeld en geluid om deze thuis online mee te maken. Deze meditatie met bezinning op het Heilig Avondmaal begint om 20.00 uur.

Van 19.30 tot 20.00 uur is er Censura Morum voor het Heilig Avondmaal in de bovenzaal van de kerk.

Voor de zitplaatsen die tijdens de diensten van 12 december ruimte maken voor de Heilig Avondmaalstafel wordt plaats gemaakt in de bovenzaal, om zo weer aan voldoende gelegenheid te komen deze diensten conform de afstandsregels bij te wonen.

De catechisaties gaan net als de lessen op school door op de bekende tijdstippen.

Bestellijst voor een “thuisworkshop” van een fraai winterstuk

Alweer bijna twee jaar verkoopt vrouwenvereniging ‘Tabitha’ van de Hervormde Gemeente in Sint Anthoniepolder in de winter of voorjaar thuisworkshop- pakketten om een tafelstuk te kunnen maken.

Door de huidige maatregelen rondom samenkomen in groepen is het organiseren van een gezellige avond om in een groep onder begeleiding een mooi stuk te maken helaas niet mogelijk. Ook de verkoopdagen met opbrengst voor de kerk kunnen nu alweer twee jaar niet doorgaan.

Als alternatief hebben we nu weer een ‘thuisworkshop’ bedacht voor een fraai winterstuk. Iedereen die dat wil, kan hiermee thuis zelf een prachtig stuk maken.

Dit keer is er één optie. Hiervoor ontvangt u een compleet pakket met alle benodigdheden om het winterstuk te kunnen maken (het type producten kunnen iets afwijken van hetgeen u op de foto’s ziet). Ook zit er bij het pakket o.a. een document met werkwijze om dit te kunnen maken.

Optie: “Festoen”

Een ‘festoen’ is een fraai alternatief voor een krans op of bij de voordeur. Het gaat hierbij om hangend touw met daaraan diverse soorten wintergroen, zoals conifeer, skimmia, hulst enz. gebonden. Vervolgens worden decoratiematerialen aangebracht, zoals dennenappels, rode appeltjes enz.. Onderaan het festoen hangt een terracotta bloempot. Deze wordt bekleed met dennen –of sierappeltjes. Dit winterstuk kan zowel buiten als binnen opgehangen worden.

Foto’s:

Tot uiterlijk DV zaterdag 4 december a.s. voor 13.00 uur kunt u bij Sjanie de Vries uw bestelling doorgeven. Email: sjaniedevries65@hotmail.com of telefoon: 06-40290220.

Ons streven is om het thuisworkshop-pakket op D.V. donderdagmiddag –of avond 9 december a.s. bij u thuis te bezorgen.

Nodig vooral uw familie en bekenden uit om ook een pakket te bestellen. Stuur deze bijlage gerust door.

De prijs is 22,50 Euro per stuk. Wilt u dit bedrag a.u.b. per bank overmaken naar het bankrekeningnummer van Vrouwenvereniging Tabitha via: NL07RABO0315413956 t.a.v. A.P. van Steenselen. Vermeldt hierbij graag het volgende kenmerk: o.v.v. “Winterstuk”.

De opbrengst is bestemd voor de Hervormde Kerk in Sint Anthoniepolder.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw / jouw bestelling!

Met vriendelijke groet,

Bestuur vrouwenvereniging ‘Tabitha’

Rooster groepen (tabel in Update 21 november m.b.t. kerkgang)

Na bestudering van de huidige aantallen kunnen we met inachtneming van de regels (desinfectie, afstand houden, geen klachten) de groepsindeling voor de kerkgang vooralsnog zo aanhouden. Uiteraard blijven we het monitoren. De groepsindeling op basis van alfabet achternaam blijft:

  • groep 1 – A t/m H
  • groep 2 – I t/m L
  • groep 3 – M t/m S
  • groep 4 – T t/m Z.

Ter bevordering van de onderlinge ontmoeting, zijn in elke kerkdienst steeds 2 van deze groepen ‘aan de beurt’ en wel volgens onderstaand rooster:

  • Van achter naar voor steeds een bank of stoelenrij ertussen leeg laten, dit is per bank of rij aangegeven; dit geldt ook voor de galerij.
  • Gezinnen kunnen gewoon met 5 personen in een bank zitten, op de stoelen met 3 of 4.
  • In de andere situaties de gepaste onderlinge afstand (1,5 m) houden.
  • Uitwijkmogelijkheden: stoel naast elke bezette bank of in de bovenzaal.

Alvast hartelijk bedankt voor uw begrip en uw medewerking.

Rollade- en erwtensoepverkoopactie op andere datum

Rollade- en erwtensoepverkoopactie

Door familieomstandigheden zullen de bestelde rollades en erwtensoep

niet op D.V. 10 november 2021 kunnen worden opgehaald in Puttershoek.

De bestellingen zullen op D.V. 17 november 2021 bij u thuis worden afgeleverd. 

Wij vertrouwen op uw begrip.

Oliebollenactie D.V. 10 november 2021

Op D.V. 10 november 2021 zal de jaarlijkse oliebollenactie weer worden gehouden.

Op de bijgevoegde flyer zijn alle verkooppunten van oliebollen vermeld

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en/of aankopen.

Bestellen van GZB dagboek ‘Een handvol koren’ 2022

Bijbels dagboek 2022 Een Handvol Koren

Het bestellen en bezorgen van de nieuwe versie, jaargang 2022, van het dagboek ‘Een Handvol Koren’ kan weer online.

Er is een online bestelformulier ontwikkeld, waarmee u heel eenvoudig het dagboek kunt bestellen, die dan in november / december aan u zal worden uitgereikt. In het dagboek zit dan een briefje met de betalingsmogelijkheden. U kunt ervoor kiezen het dagboek eenmalig te bestellen of er een doorlopende bestelling van te maken, zodat u jaarlijks in november / december het dagboek van ons te ontvangen, zonder dat u daar zelf iedere keer actie op te hoeft ondernemen. Makkelijk toch?

Voor meer informatie en om het dagboek te bestellen gaat u naar de volgende pagina ‘Dagboek GZB Een hand vol koren’