Bestelformulier GZB-dagboek (Een handvol koren – 2023)

Het dagboek van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot grote zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

De verkoop van het dagboek laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van 39.000 exemplaren is ‘Een handvol koren’ nog altijd het meest verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboek, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs komt hieraan namelijk ten goede. Alle reden om te bestellen dus!

Zou u bij interesse bijgevoegd bestelformulier willen invullen? U kunt dit doen tot en met uiterlijk zaterdag 26 november 2022. Dan zullen wij uiterlijk in de maand december het dagboek aan u verstrekken (uiteraard allemaal Deo Volente). In het dagboek vindt u dan een briefje met de betalingsmogelijkheden.

Het bestelformulier is te vinden op Dagboek GZB ‘Een hand vol koren’ of door de onderstaande QR code te scannen.

Voor mensen die blind of slechtziend zijn is het dagboek ook (tegen dezelfde prijs) in gesproken vorm beschikbaar.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bestelling en betrokkenheid op het zendingswerk wereldwijd!

Hartelijke groet,
Uw Zendingscommissie

PS: heeft u nog vragen en / of opmerkingen? Mail dan naar ceesjoke@hetnet.nl

Meer informatie over de gemeentedag

Beste gemeenteleden,

Op 11 juni 2022 staat er na lange tijd weer een gemeentedag gepland. Als commissie kijken wij er enorm naar uit om elkaar in ontspannen sfeer te ontmoeten. Wij hopen jullie ook. We hopen daarom op veel aanmeldingen! Deze dag zal plaatsvinden in de polder bij fam. Barendregt. We hebben een aantal leuke activiteiten in petto, ook voor de jeugd, dus ook jullie van harte welkom! Deze dag begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Stroomt u later in? Geen probleem!

Er zal een rad van avontuur worden gehouden waarvan de opbrengst voor het jeugdwerk zal zijn. De jongeren van de JV’s zullen voor spectaculaire prijzen zorgen, voor ieder wat wils!

Wij vernemen graag voor 14 mei a.s. of jullie er bij zijn. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €10 p.p. en kinderen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar €5,00. Onder de 4 jaar gratis.

Wie bakt graag taart of koek? Meld je aan, zodat we wat lekkers bij de koffie hebben!

Allergieën? Geef dit door zodat wij er rekening mee kunnen houden.                                                            Wilt u zitten? Neem dan zelf een stoel mee. Wilt u graag komen maar is vervoer een probleem? Laat het ons weten…

Opgeven kan t/m 14 mei via stanthoniepolder@gmail.com of bij één van ons. Graag leeftijden doorgeven, ook onder de 4 jaar. Betalingen graag naar NL26RABO 03230 54013 tnv GC Verdonk-Baars, onder vermelding van het aantal personen.

Meld u aan! Schrijf de datum in agenda! Neem uw gezin en goede humeur mee! We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten!

Hartelijke groet, Joke, Jolanda, Nella, en namens de jeugdraad Christine en Mirjam

Aanmelden voor een workshop voorjaarsstuk maken op locatie            

Nu de maatregelen rondom corona dit toelaten, willen we u / jou graag uitnodigen om deel te nemen aan een workshop op locatie om gezamenlijk een mooi voorjaarsstuk te maken.              

De optie om een bouwpakket hiervoor te bestellen en zelf thuis te maken is ook aanwezig.

Deze workshop is op D.V. woensdagavond 23 maart a.s.. Om 19.00 uur inloop met koffie, thee en iets lekkers en om 19.30 uur start de workshop. Onder begeleiding, een handleiding en enkele voorbeelden kunt u het voorjaarsstuk maken. Het vind plaats in de verwarmde schuur van de fam. De Vries in Puttershoek. Het adres ontvangt u na aanmelding.

Meer informatie vindt door hier te klikken!

Nodig vooral uw familie en bekenden uit om ook deel te nemen of een pakket te bestellen.
Stuur deze bijlage gerust door.
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw / jouw aanmelding!
Met vriendelijke groet,
Bestuur vrouwenvereniging ‘Tabitha’

Groepsindeling vervalt met ingang van zondag 27 februari 2022

Met ingang van zondag 27 februari 2022 stellen we iedereen weer in de gelegenheid om naar de kerk te komen, zonder beperking van groepsindelingen.
Wel met inachtneming van:

  • bij klachten thuisblijven
  • handen ontsmetten
  • geen handen schudden
  • vooralsnog blijven de collectezakken bij de uitgang staan.

Met ingang van zondag 6 maart 2022 vangt de avonddienst weer om 18.00 uur aan

We zijn dankbaar dat we zo als gemeente 2x per zondag weer samen kunnen komen. We rekenen en vertrouwen op ieders begrip en verdraagzaamheid, waarvoor hartelijk dank.