Verslag hulptransport Oekraïne

Foto’s hulptransport Oekraïne (foto rechtsonder: de vracht die verzameld is vanuit onze gemeente)

Hulptransport Oekraïne

Lieve mensen van de gemeente Sint Anthoniepolder .

Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan het hulptransport wat we mochten verzorgen naar Oekraïne. Dank voor jullie gebed, spullen en financiële middelen. Echt overweldigend! Heel mooi was ook het moment toen familie Steenbergen met bus en aanhanger zoveel spullen kwamen brengen. Heel bijzonder en mooi gezien we de meesten van jullie niet persoonlijk kennen.  Hieronder nog een kort verslag van onze reis.

Dinsdag 27 december was het zover. Met 6 busjes vol hulpgoederen en 12 chauffeurs vertrokken we richting Oekraïne. Na een voorspoedige reis van ongeveer 1720 kilometer kwamen we aan het eind van de volgende dag in Berehove aan. We werden gastvrij ontvangen door Stefanie en haar man Yura. Na het lossen van de busjes kregen we een maaltijd aangeboden in de kerk, de enige plek in Berehove waar ( wonderlijk genoeg ) de stroom nooit uitvalt en dus altijd licht brandt. De volgende morgen hebben we geholpen met het uitzoeken van de hulpgoederen die we gebracht hebben , ook hebben we wat klussen verricht in de opslag en bij de kerk. We hebben veel indrukken opgedaan en gezien hoe hoog de nood daar is! Veel vluchtelingen ( voornamelijk vrouwen met kinderen) zouden geen warme maaltijd hebben als die niet zou worden aangeboden in de kerk. Elke dag wordt daar de hele dag door gekookt voor ca. 200 vluchtelingen die verspreid over de dag in groepen komen eten. Tegen de middag zijn we weer richting huis vertrokken. Terwijl wij nog onderweg waren naar de grens werden de eerste bussen met onze hulpgoederen al ingeladen voor transport naar het front. Naast hulpgoederen voor het front worden er hulppakketten met dagelijkse levensbehoeften uitgedeeld aan de vluchtelingen. In elk pakket word ook een Oekraïense Bijbel en/of evangelisatiemateriaal meegegeven. Hulpgoederen zijn hard nodig, maar we waren blij en dankbaar dat we ook verschillende dozen met Oekraïense Bijbels en evangelisatiemateriaal mochten meenemen. Zo word ook het Evangelie verspreid in Oekraïne. Iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan dit transport willen we nogmaals daarvoor hartelijk danken ! Boven alles dank aan God voor de voorspoedige reis en de veilige thuiskomst.

Hartelijke groet,

Cornelis Breen, Cor Vat en de andere chauffeurs.

Nieuw rekeningnummer zendingscommissie GZB

Per 30 december 2022 heeft de zendingscommissie een nieuw rekeningnummer.

Het nieuwe rekeningnummer is NL09RABO0373747004 op naam van Diaconie HG St. Anthoniepolder inz. Zendingscommissie

Het oude ING rekeningnummer komt te vervallen. Houd hier rekening mee als u automatische overschrijvingen gebruikt.

Transport Oekraïne !

U kunt door geld of spullen te geven een transport naar Stefanie de Wildt in Oekraïne steunen. Zij woont en werkt daar voor Kimon.

Spullen mogen afgeleverd worden bij ouderling G. Steenbergen aan huis

Adres: Van Groningenstraat 84, ‘s Gravendeel.

Wanneer zij niet thuis zijn kan het achter het huis onder het afdak worden gezet.

Afleveren kan t/m vrijdag 16 december.

Zie voor meer informatie deze flyer Transport Oekraïne (klik)

Bestelformulier GZB-dagboek (Een handvol koren – 2023)

Het dagboek van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot grote zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

De verkoop van het dagboek laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van 39.000 exemplaren is ‘Een handvol koren’ nog altijd het meest verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboek, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs komt hieraan namelijk ten goede. Alle reden om te bestellen dus!

Zou u bij interesse bijgevoegd bestelformulier willen invullen? U kunt dit doen tot en met uiterlijk zaterdag 26 november 2022. Dan zullen wij uiterlijk in de maand december het dagboek aan u verstrekken (uiteraard allemaal Deo Volente). In het dagboek vindt u dan een briefje met de betalingsmogelijkheden.

Het bestelformulier is te vinden op Dagboek GZB ‘Een hand vol koren’ of door de onderstaande QR code te scannen.

Voor mensen die blind of slechtziend zijn is het dagboek ook (tegen dezelfde prijs) in gesproken vorm beschikbaar.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bestelling en betrokkenheid op het zendingswerk wereldwijd!

Hartelijke groet,
Uw Zendingscommissie

PS: heeft u nog vragen en / of opmerkingen? Mail dan naar ceesjoke@hetnet.nl

Meer informatie over de gemeentedag

Beste gemeenteleden,

Op 11 juni 2022 staat er na lange tijd weer een gemeentedag gepland. Als commissie kijken wij er enorm naar uit om elkaar in ontspannen sfeer te ontmoeten. Wij hopen jullie ook. We hopen daarom op veel aanmeldingen! Deze dag zal plaatsvinden in de polder bij fam. Barendregt. We hebben een aantal leuke activiteiten in petto, ook voor de jeugd, dus ook jullie van harte welkom! Deze dag begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Stroomt u later in? Geen probleem!

Er zal een rad van avontuur worden gehouden waarvan de opbrengst voor het jeugdwerk zal zijn. De jongeren van de JV’s zullen voor spectaculaire prijzen zorgen, voor ieder wat wils!

Wij vernemen graag voor 14 mei a.s. of jullie er bij zijn. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €10 p.p. en kinderen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar €5,00. Onder de 4 jaar gratis.

Wie bakt graag taart of koek? Meld je aan, zodat we wat lekkers bij de koffie hebben!

Allergieën? Geef dit door zodat wij er rekening mee kunnen houden.                                                            Wilt u zitten? Neem dan zelf een stoel mee. Wilt u graag komen maar is vervoer een probleem? Laat het ons weten…

Opgeven kan t/m 14 mei via stanthoniepolder@gmail.com of bij één van ons. Graag leeftijden doorgeven, ook onder de 4 jaar. Betalingen graag naar NL26RABO 03230 54013 tnv GC Verdonk-Baars, onder vermelding van het aantal personen.

Meld u aan! Schrijf de datum in agenda! Neem uw gezin en goede humeur mee! We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten!

Hartelijke groet, Joke, Jolanda, Nella, en namens de jeugdraad Christine en Mirjam