Rectificatie kerkblad januari 2021

In het kerkblad van januari 2021 onder de rubriek verjaardagen is de onderstaande verjaardag per ongeluk niet genoteerd:

22 januari
Dhr. A Naaktgeboren. 81 jaar
Maximahof 9, 3295 CV ‘s-Gravendeel

Online zendingsavond met Mirjam

Omdat door de coronacrisis de zendingsavond niet door kon gaan bied Mirjam ons online een presentatie aan via Zoom. Dit is a.s. dinsdagavond 15 dec. Opgeven kan bij een van de commissieleden voor dinsdagmiddag 5 uur. We hebben dan uw mailadres nodig.
Meer informatie kunt vinden in het contactblad van November.

Met vragen kunt u terecht bij de zendingscommissie.

Verkiezing diaken

In de aanstaande vacature van diaken P.M. van der Kooij heeft de kerkenraad het volgende dubbeltal gesteld: L.H. van Haaften, Vlietstraat 48, ’s Gravendeel en G.B. Visser, Hoeksedijk 36, Maasdam. De stemmingsavond is op vrijdag 13 november D.V. Om 19.30 uur kan de opening thuis beluisterd worden. Van 19.45 tot 20.30 uur kunnen gemeenteleden binnenlopen in de kerk om te stemmen. Rond 20.40 uur kan thuis geluisterd worden naar de uitslag en de afsluiting.

Bestellen van GZB dagboek ‘Een handvol koren’ 2021

Een Handvol Koren 2021: Andere tijden, Eenzelfde Oogst

Het bestellen en bezorgen van de nieuwe versie, jaargang 2021, van het dagboek ‘Een Handvol Koren’ verloopt iets anders dan voorgaande jaren.

Er is een online bestelformulier ontwikkeld, waarmee u heel eenvoudig het dagboek kunt bestellen, die dan in november / december aan u zal worden uitgereikt. In het dagboek zit dan een briefje met de betalingsmogelijkheden. U kunt ervoor kiezen het dagboek eenmalig te bestellen of er een doorlopende bestelling van te maken, zodat u jaarljiks in november / december het dagboek van ons te ontvangen, zonder dat u daar zelf iedere keer actie op te hoeft ondernemen. Makkelijk toch?

Voor meer informatie en om het dagboek te bestellen gaat u naar de volgende pagina ‘Dagboek GZB Een hand vol koren’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

Online Orgelmuziekuur d.v. woensdag 21 oktober 20.00 uur met verzoeknummers

Vanaf het kerkorgel verzorgt Sven Monster weer een muziekuur. U kunt meeluisteren via internet of de kerkradio ‘klik hier’. Het is mogelijk om een verzoek te sturen aan Sven om een psalm of geestelijk lied te spelen. Graag tot en met uiterlijk zaterdag 17 oktober verzoeken doorsturen. Zijn emailadres is: organistsvenmonster@hervormdsintanthoniepolder.nl

Volgende online muziekuren zijn d.v. donderdag 12 november, woensdag 2 december, woensdag 6 januari, woensdag 3 februari en woensdag 3 maart. De aanvang is 20.00 uur. Verzoeken voor bepaalde psalmen of gezangen kunnen gestuurd worden naar Sven Monster Dat kan tot het eind van de week voorafgaand aan het orgelmuziekuur.

Stemmingsavond dinsdag 13 oktober

De stemmingsavond van D.V. 13 oktober 2020 zal gehouden worden door gebruik te maken van een stembus. Om 19.30 uur kan iedereen thuis meeluisteren naar de opening door ds. J.A. van den Berg. Van 19.45 tot 20.45 uur kunnen gemeenteleden binnenlopen om hun stem uit te brengen in de kerk en aansluitend weer naar huis gaan. Daarna zal een stembureau de stemmen tellen in bijzijn van de kerkenraad en de broeders die op dubbeltal staan. Rond 21.00 uur zal ds. Van den Berg de avond afsluiten met gebed. Daarbij wordt meegedeeld wie verkozen is. De afsluiting kan thuis worden meegeluisterd.

Nieuws over kerkdiensten i.v.m. Corona

De kerkenraad heeft op 9 oktober 2020 in een ingelaste vergadering het volgende besloten:

De gemeente wordt vanaf zondag 11 oktober 2020 in 4 groepen uitgenodigd om de kerkdiensten bij te wonen: Groep 1 met de achternamen A t/m I,  groep2  J t/m  L,  groep 3 M t/m S en groep 4 T t/m Z. Op 11 oktober is in de morgendienst groep 1 aan de beurt en in de middagdienst groep 2.

We willen het zingen tijdelijk beperken tot mensen in de voorste bank beneden in de kerk. De drie rijen stoelen daarvoor houden we leeg.

Vanwege de huidige ontwikkeling in de pandemie heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten te gaan uitzenden met beeld. We proberen zo spoedig mogelijk te realiseren dat mensen er voor kunnen kiezen om bij het meeluisteren thuis ook de predikant op de preekstoel te zien.

Denk aan uw gezondheid en die van uw naaste. Luister bij gezondheidsklachten thuis mee.