Actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans is gericht op de voortgang van de Evangelieverkondiging in onze eigen gemeente. Het is de inzameling van de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Met de collectes en andere acties vormen deze bijdragen de basis en onmisbare bron van inkomsten om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

De actie vindt elk jaar plaats in de tweede helft van januari. We doen dan een beroep op de gemeente voor een financiële bijdrage door de gemeenteleden persoonlijk te benaderen voor hun toezegging in het komende kalenderjaar. Met behulp van een toezeggingskaart maken zij hun aandeel in de kosten van het kerkenwerk kenbaar, evenals de wijze van betaling. Het college van kerkrentmeesters inventariseert vervolgens de opbrengst en het verloop gedurende het jaar.