Kerkelijk nieuws (contactblad)

Maandelijks contactblad

> Download het laatste contactblad

Voor het downloaden is een wachtwoord / inlogcode nodig. Deze is te vinden in de colofon van het vorige contactblad (binnenkant omslag voorin).

Eenmaal per maand wordt door de Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder een contactblad uitgegeven. Dit blad is bestemd voor de kerkelijk meelevenden en voor hen die te kennen hebben gegeven er prijs op te stellen. Het blad wordt in principe op iedere derde zondag van de maand aan de kerkgangers uitgereikt.

Het contactblad bevat onder meer nieuws over de kerkdiensten op de eerstvolgende zondagen, gemeentenieuws en informatie over allerlei kerkelijke activiteiten.

Regionale kerkbode

Behalve het maandelijkse contactblad van onze eigen gemeente is er een regionaal kerkblad voor de Hoeksche Waard. ‘De Protestantse Kerk’ is een kerkblad dat wekelijks verschijnt met nieuws vanuit alle PKN-gemeenten uit de Hoeksche Waard. De predikanten uit de regio verzorgen bij toerbeurt een korte meditatie in dit kerkblad. De uitgave wordt verzorgd door De Hoop Grafisch Centrum uit Dordrecht.