Huwelijksbevestiging

Aanstaande echtparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen, dienen dit ruim van tevoren aan te vragen bij de kerkenraad. De kerkenraad toetst het verzoek aan het plaatselijke reglement voor het aanvragen en bevestigen van een huwelijk.

Huwelijkscatechese

Na de aanvraag tot bevestiging van het huwelijk wordt het aanstaande echtpaar door de predikant uitgenodigd voor een pastoraal gesprek (de zgn. huwelijkscathechisatie). Vervolgens zal men zich zelf moeten wenden tot de koster en de organist voor het maken van de nodige afspraken.

Bevestiging

De huwelijksbevestigingdienst wordt doorgaans geleid door de eigen predikant van Sint Anthoniepolder. Bevestiging door een andere predikant gebeurt alleen bij hoge uitzondering en volgens de regels die de kerkenraad hiervoor heeft gesteld in het plaatselijke reglement. Wanneer van tevoren blijkt dat het huwelijksfeest gevierd zal worden op een wijze die niet past bij een Christen, zal aan het huwelijk geen kerkelijke medewerking worden verleend.

> Bekijk het plaatselijk Reglement huwelijksbevestiging