Signatuur

Onze kerkelijke gemeente wenst zich in leer en praktijk te richten naar de Heilige Schrift (als Gods heilig en onfeilbaar Woord met absoluut gezag) en de door de Protestantse Kerk in Nederland aangenomen oud-christelijke en reformatorische belijdenisgeschriften, zoals aangeduid in de Kerkorde.

Krachtens het betreffende artikel in deze Kerkorde en meer nog krachtens haar geschiedenis is de Hervormde Kerk een reformatorische Kerk en in die lijn wenst onze gemeente dan ook te staan en trouw te blijven aan Schrift en Belijdenis.