Oud Papier

Elke tweede zaterdag van de maand wordt in Sint Anthoniepolder, Maasdam en Cillaarshoek oud papier ingezameld door een groot aantal jongere en oudere vrijwilligers uit onze kerk. Het oud papier kan eventueel ook op de ophaalochtend worden ingeleverd bij de papiercontainers die dan op het parkeerterrein van de kerk aan de Polderdijk staan of aan de ophaalroute gezet worden.

De opbrengst van de oud-papieractie is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze Hervormde Gemeente. Zo kon er in de loop der jaren al heel wat worden bijgedragen in o.a. de kosten van de kerkrestauratie en het structurele onderhoud van dit monument.

Bekijk de flyer oud papier 2023

coördinator dhr. A.P. van Steenselen tel. nr. 06 24733601