Gemeente

De Hervormde gemeente van Sint Anthoniepolder telt officieel ongeveer 400 mensen. Dit aantal omvat de belijdende leden, doopleden en de geboorteleden (= niet-gedoopten). Hierin zijn ook begrepen degenen die elders of niet kerkelijk meeleven en degenen die zich vanuit omliggende gemeenten hebben laten overschrijven naar de gemeente van Sint Anthoniepolder. De kerkdiensten worden gemiddeld door circa 250 mensen bezocht.

Schrift en Belijdenis

Onze kerkelijke gemeente wenst zich in leer en praktijk te richten naar de Heilige Schrift en de door de Protestantse Kerk in Nederland aangenomen oud-christelijke en reformatorische belijdenisgeschriften (zie: Signatuur).

Classis

Vele eeuwen lang heeft de Hervormde gemeente van Sint Anthoniepolder behoord tot de Classis Dordrecht en gedurende lange tijd tot de Ring Beijerland (heel vroeger tot de Ring Strijen). Sinds de classicale herindeling van 1992 behoorde zij tot de Classis Barendrecht en de Werkgemeenschap Binnenmaas. Per 1 mei 2018 behoort zij tot de Classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden) en de Ring Hoeksche Waard.

Geografische gemeente

In geografisch opzicht behoren tot de Hervormde gemeente van Sint Anthoniepolder de volgende straten/wegen van het dorp Maasdam (burgerlijke gemeente Binnenmaas, na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 gemeente Hoeksche Waard):

Acacialaan, Binnenmaasoever, Van der Doeslaan, Dorpsstraat (vanaf de bocht nabij de Oud-Bonaventurasedijk tot aan de Gatsedijk), Gatsedijk (behalve de woningen over de sloot aan de zijde van polder Bonaventura), Kastanjelaan, Lindenlaan, Molenlaan, Polderdijk, Vlasoever, Zuiddijk en de Zwanegatsedijk.