Gesprekskring

De gesprekskring is specifiek bedoeld voor de jonge lidmaten van de gemeente (tot ongeveer 40 jaar). Tijdens het winterseizoen komt de gesprekskring elke maand bij elkaar om een Bijbelgedeelte of Bijbels thema te bespreken. Het onderwerp wordt meestal gekozen aan de hand van een boekje. De deelnemers aan de gesprekskring kiezen aan het begin van het seizoen vanuit welk boek er gewerkt wordt.

De avonden worden geleid door de deelnemers zelf (als zij dat willen), door de predikant of door een ouderling. Meestal begint de avond met zingen en gebed, gevolgd door een korte inleiding op het onderwerp. Daarna gaan de deelnemers in groepjes uit elkaar en wordt een aantal discussievragen besproken. De avond eindigt met een plenaire bespreking van de discussievragen, zingen en dankgebed.

De avonden vinden steeds bij de deelnemers thuis plaats en beginnen om 20.00 uur.

Meer weten of deelnemen? Neem dan even contact op met de predikant.