Boek Sint Anthoniepolder

Annie M.G. Schmidt en Bastiaan in ‘t Veld (‘de wijsgeer uit de Polder’) zijn bekende namen uit de geschiedenis van Sint Anthoniepolder. Inmiddels is het meer dan 650 jaar geleden dat de aanleg van de Polder gereed kwam. Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Welke mensen waren bij het reilen en zeilen van de dingen betrokken? U leest het in Sint Anthoniepolder, een kerk in de Hoeksche Waard.  Boek

Op 4 augustus 1357 gaf Aleit van Putten, Strijen en Praet aan de Dordtenaar Hughe Duykinc toestemming om een korenland te bedijken. Deze datum is het begin van de fascinerende geschiedenis van Sint Anthoniepolder. Het is een historie waarin ambachtsheren, schepenen, schoolmeesters, pastoors, dominees en ‘gewone’ mensen een rol spelen. Het historisch onderzoek bracht, behalve de grote lijnen, ook vele interessante details aan het licht. Bijzonder in dit historisch werk is dat niet alleen kerkelijke zaken aan de orde komen, maar ook culturele, politieke en sociaal-economische onderwerpen, zoals:

  • ontstaan van polder en kerk
  • ambachtsheren
  • lokale overheid (schout en schepenen)
  • onderwijs en schoolmeesters
  • sociale samenstelling van de ambachtsheerlijkheid
  • de Reformatie
  • de predikanten/kerkenraden
  • de Franse Revolutie
  • middelen van bestaan
  • migratie (waar kwamen de mensen vandaan?)

De prachtige geïllustreerde, vuistdikke uitgave, die eind 2007 tot stand kwam, is nog steeds verkrijgbaar. Wij stellen u graag in de gelegenheid om dit boek aan te schaffen. U kunt het boek bestellen door een e-mail te sturen naar ontvanger dhr. G. in ’t Veld (ontvanger@hervormdsintanthoniepolder.nl) of ouderling-kerkrentmeester dhr. W. P. in ’t Veld (intveld@hervormdsintanthoniepolder.nl). Het boek kost €30,-.

Ds. L. H. Oosten en J. C. J. Versteeg: Sint Anthoniepolder, een kerk in de Hoeksche Waard. 762 pagina’s. Uitgave: College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder, 2007.