Kerkrestauratie

In de periode 1981-1985 moest het kerkgebouw van Sint Anthoniepolder een ingrijpende restauratie ondergaan, die in verschillende fasen is uitgevoerd. Bij de restauratiewerkzaamheden is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen en is er naar gestreefd het sobere karakter van het kerkgebouw te behouden.

Van de kerkrestauratie in deze periode is een boekje bewaard gebleven dat de hele restauratie op authentieke wijze beschrijft en in beeld brengt.

> Bekijk het informatieboekje kerkrestauratie 1981-1985