Zondagsschool

Elke zondag van 12.00 – 13.00 uur komen de kinderen van zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen” bij elkaar in ons kerkgebouw.

De zondagsschool is bestemd voor de kinderen uit onze gemeente in de leeftijd van 4-12 jaar. Ook kinderen uit niet kerkelijk meelevende gezinnen zijn van harte welkom!

Momenteel zijn de kinderen in 3 groepen verdeeld:

  • Groep C (komt overeen met groep 1, 2 en 3 van de basisschool).
  • Groep B (komt overeen met groep 4, 5 en 6).
  • Groep A (komt overeen met groep 7 en 8).

Op de Zondagsschool wordt een Bijbelverhaal verteld. Ook leren de kinderen een tekst en een psalmversje.

Tweede Kerstdag wordt het Kerstfeest gevierd in de kerk met en door de kinderen. Alle (groot)ouders en andere belangstellenden zijn dan van harte welkom! Er worden teksten opgezegd en liederen gezongen. Ook wordt het Kerstevangelie verteld én een vrij verhaal. De oudste kinderen krijgen bij hun afscheid een Bijbel uitgereikt. Alle kinderen krijgen na afloop van het Kerstfeest een mooi leesboek en een zak lekkers mee naar huis.

Meer weten of een keertje komen kijken? Neem contact met ons op via: zondagsschool@hervormdsintanthoniepolder.nl.