Dopen

In principe is er iedere maand gelegenheid tot de bediening van het Sacrament van de Heilige Doop in een morgendienst. In de praktijk wordt dit meestal naar behoefte en in overleg met de doopouders geregeld. De gelegenheid wordt van te voren ook per kanselafkondiging en in het contactblad bekendgemaakt. Na de bediening van de Heilige Doop wordt een doopkaart ter herinnering meegegeven.

De doopouders worden uitgenodigd op de doopzitting in de consistoriekamer, waar door de predikant (in aanwezigheid van een ouderling) een ‘doopcatechisatie’ wordt gehouden. Hier wordt de betekenis van de Heilige Doop uiteengezet en worden de ouders gewezen op hun roeping om hun kind(eren) – naar hun belofte – een Christelijke (dus ook: kerkelijke) opvoeding te geven. Wanneer blijkt dat ouders niet bereid zijn hun belofte inhoud te geven, bestaat de mogelijkheid dat een doopaanvraag niet wordt ingewilligd of voorlopig wordt uitgesteld. Aan de doopouders wordt verzocht om bij de doopzitting of van tevoren hun trouwboekje ter inzage te geven.