Contactmorgen

Elke laatste woensdag van de maand organiseren we een ochtend voor alle ouderen vanaf 65 jaar. Ook alleenstaanden die jonger zijn, zijn van harte welkom.

We komen bij elkaar in gebouw  ‘de Rank’ te Cillaarshoek, tegenover de Hervormde Kerk.

De inloop is vanaf 9.30 uur. De ochtend begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

Het overdenken van Gods woord staat centraal. De Hervormde Vaan, uitgave van de hervormde mannenbond, is hierbij onze leidraad.
Ook hechten wij veel waarde aan het ontmoeten ván, het meeleven mét en het bemoedigen ván elkaar. 1 Korinthe 12 is hiervoor ons uitgangspunt.

Hoogtepunten in het kerkelijk jaar, waaronder de heilsfeiten, bid en dankdagen en hervormingsdag krijgen extra aandacht.
Ook de zending en de landelijke gedenk- en feestdagen worden hierin betrokken.
We besteden ook aandacht aan actuele onderwerpen die onze doelgroep raken en verwonderen ons met elkaar over Gods schepping.
Hiervoor worden regelmatig sprekers uitgenodigd.

In de zomermaanden juli en augustus komen we ook bij elkaar en besteden we meer tijd aan ontspanning.
2 keer per jaar worden de ochtenden extra verzorgd met een maaltijd na afloop.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan eens vrijblijvend langs, u bent van harte welkom!
Degenen die problemen met vervoer hebben kunnen contact met ons opnemen.
Heeft u andere vragen? Bel gerust, u kunt ons bereiken op de volgende tel.nrs:
Corrie van Steenselen : 078-6742089   en  Willy Kooy: 078-6743657