Online meeluisteren

Op deze pagina kunt u live meeluisteren met de kerkdiensten via de onderstaande player

Audiostream (alleen geluid)

Videostream (beeld en geluid)

Collectegeld voor de erediensten kunt u overmaken op Bankrekening NL88 RABO 0373 7294 80 op naam van HG Sint Anthoniepolder onder vermelding van “collectegeld”. Voor de bestemming van de op deze wijze binnengekomen collectegelden in de week van de betreffende eredienst hanteren we het vastgestelde collecterooster van die week.

Wat de zendingsbussen betreft, het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie Sint Anthoniepolder is NL23 INGB 0004 0553 70.

De voorzang

Zondag 21 februari
10.00 uur Ds. L.M. Jongejan, Ede, Groep M t/m S
voorzang: psalm 128:1
17.00 uur Ds. C.J. v/d Plas, Zwijndrecht, Groep T t/m Z
voorzang: psalm 38:15
collecte: 1e instandhouding predikantsplaats, 2e kerk en eredienst,
3e onderhoud kerkorgel

Zondag 28 februari
10.00 uur Ds. J.A. van den. Berg, Groep J t/m L
voorzang: psalm 9:1
17.00 uur Ds. J.A. van den. Berg, Groep A t/m I
voorzang: psalm 92:7
collecte: 1e contactblad, 2e kerk en eredienst, 3e energiekosten

Zondag 7 maart
10.00 uur Ds. J.A. van den. Berg, Groep T t/m Z
voorzang: psalm 119:9
17.00 uur Ds. M. Maas, Dordrecht, Groep M t/m S
voorzang: psalm 138:2
collecte: 1e rente en aflossing pastorie, 2e kerk en eredienst,
3e onderhoud kerk

Woensdag 10 maart, Biddag
14.30 uur Ds. J.A. van den. Berg, Groep A t/m I
voorzang: psalm 4:3
19.30 uur Ds. J.A. van den. Berg, Groep J t/m L
voorzang: psalm 15:1
collecte: 3x biddagcollecte

Zondag 14 maart
10.00 uur Ds. J.A. van den. Berg, Groep M t/m S
voorzang: psalm 2:7
17.00 uur Ds. P. v/d Kraan, Arnemuiden Groep T t/m Z
voorzang: psalm 53:6
collecte: 3x nalezing Biddag

Zondag 21 maart
10.00 uur Ds. J.A. van den. Berg, Groep J t/m L
voorzang: psalm 132:5
17.00uur Ds. J.A. van den. Berg, Groep A t/m I
voorzang: psalm 41:6
collecte: 1e instandhouding predikantsplaats, 2e kerk en eredienst,
3e onderhoud kerk