Online meeluisteren

Op deze pagina kunt u live meeluisteren met de kerkdiensten via de onderstaande player

Onder het beeld en geluid vindt u de te zingen voorzang en informatie over de diensten.

Audiostream (alleen geluid)
Videostream (beeld en geluid)

Collectegeld voor de erediensten kunt u overmaken op Bankrekening NL88 RABO 0373 7294 80 op naam van HG Sint Anthoniepolder onder vermelding van “collectegeld”. Voor de bestemming van de op deze wijze binnengekomen collectegelden in de week van de betreffende eredienst hanteren we het vastgestelde collecterooster van die week.

Wat de zendingsbussen betreft, het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie Sint Anthoniepolder is NL23 INGB 0004 0553 70.

De voorzang

Zondag 25 september
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg, Heilig Avondmaal
voorzang: Psalm 5: 4
18.00 uur Ds. J.A. van den Berg, dankzegging Heilig Avondmaal
voorzang: Psalm 146: 3
collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk en eredienst, 3e Onderhoud pastorie

Zondag 2 oktober
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg
voorzang: Psalm 6: 1
18.00 uur Ds. A. Simons, Valburg
voorzang: Psalm 25: 4
collecte: 1e Rente en aflossing pastorie, 2e Kerk en eredienst, 3e Onderhoud kerk

Zondag 9 oktober
10.00 uur Ds. J. Geene, Katwijk aan Zee
voorzang: Psalm 136: 26
18.00 uur Ds. J.A. van den Berg
voorzang: Psalm 111: 3
collecte: 1e Zondagsschool, 2e Kerk en eredienst, 3e Onderhoud kerk

Zondag 16 oktober
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg
voorzang: Psalm 43: 4
18.00 uur Ds. J.A. van den Berg
voorzang: Psalm 63: 5
collecte: 1e Zondagsschool, 2e Kerk en eredienst, 3e Energiekosten

Zondag 23 oktober
10.00 uur Ds. J.A.J. Pater, Doornspijk
voorzang: Psalm 131:4
18.00 uur Ds. J.A. van den Berg
voorzang: Psalm 70:1
collecte: 1e Zending, 2e Kerk en eredienst, 3e Onderhoud pastorie