Online meeluisteren

Op deze pagina kunt u live meeluisteren met de kerkdiensten via de onderstaande player

Audiostream (alleen geluid)

Videostream (beeld en geluid)

Collectegeld voor de erediensten kunt u overmaken op Bankrekening NL88 RABO 0373 7294 80 op naam van HG Sint Anthoniepolder onder vermelding van “collectegeld”. Voor de bestemming van de op deze wijze binnengekomen collectegelden in de week van de betreffende eredienst hanteren we het vastgestelde collecterooster van die week.

Wat de zendingsbussen betreft, het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie Sint Anthoniepolder is NL23 INGB 0004 0553 70.

De voorzang

Zondag 19 september
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg, bediening Heilig Avondmaal
Groep 2: K t/m R
voorzang: psalm 122:3
17.00 uur Ds. J.A. van den Berg, bediening Heilig Avondmaal
Groep 3: S t/m Z
voorzang: psalm 99:2
collecte: 1e instandh. predikantsplaats, 2e kerk en eredienst, 3e onderhoud kerkorgel


Zondag 26 september
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg, bediening Heilig Avondmaal
Groep 1: A t/m J
voorzang: psalm 46:6
17.00 uur Ds. J.A. van den Berg, dankzegging Heilig Avondmaal
Groep 2: K t/m R
voorzang: psalm 138:1
collecte: 1e diaconie, 2e kerk en eredienst, 3e onderhoud pastorie


Zondag 3 oktober
10.00 uur Ds. R. Veldman, Nunspeet
Groep 3: S t/m Z
voorzang: psalm 146:1
17.00 uur Ds. J.A. van den Berg
Groep 1: A t/m J
voorzang: psalm 40:4
collecte: 1e rente en aflossing pastorie, 2e kerk en eredienst,
3e onderhoud kerk


Zondag 10 oktober
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg, bediening Heilige Doop
Groep 2: K t/m R
voorzang: psalm 105:5
17.00 uur Ds. J.A. van den Berg
Groep 3: S t/m Z
voorzang: psalm 77:7
collecte: 1e zondagsschool, 2e kerk en eredienst, 3e energiekosten


Zondag 17 oktober
10.00 uur Ds. L.H. Oosten, Driesum
Groep 1: A t/m J
voorzang: psalm 136:3
17.00 uur Ds. M. van Dalen, Noorden
Groep 2: K t/m R
voorzang: psalm 115:2
collecte:1e instandh. predikantsplaats, 2e kerk en eredienst,3e catechese