Online meeluisteren

Iedere zondag naar de kerk, verruiming groepen m.i.v. 3 oktober 2021 (laatst ge-update op 4 oktober) – klik hier voor het volledige nieuwsbericht

Op deze pagina kunt u live meeluisteren met de kerkdiensten via de onderstaande player

Audiostream (alleen geluid)

Videostream (beeld en geluid)

Collectegeld voor de erediensten kunt u overmaken op Bankrekening NL88 RABO 0373 7294 80 op naam van HG Sint Anthoniepolder onder vermelding van “collectegeld”. Voor de bestemming van de op deze wijze binnengekomen collectegelden in de week van de betreffende eredienst hanteren we het vastgestelde collecterooster van die week.

Wat de zendingsbussen betreft, het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie Sint Anthoniepolder is NL23 INGB 0004 0553 70.

De voorzang

Zondag 17 oktober
10.00 uur Ds. L.H. Oosten, Driesum/ Groep 2+3
voorzang: psalm 136:3
17.00 uur Ds. M. v. Dalen, Noorden/ Groep 1+4
voorzang: psalm 115:2
collecte: 1e instandhouding predikantsplaats, 2e kerk en eredienst, 3e catechese

Zondag 24 oktober
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep 1+2
voorzang: psalm 99:8
17.00 uur Ds. L.M. Jongejan, Ede/ Groep 3+4
voorzang: psalm 97:4
collecte: 1e najaarszendingscollecte, 2e kerk en eredienst, 3e onderhoud pastorie

Zondag 31 oktober
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep 1+4
voorzang: psalm 111:3
17.00 uur Ds. J.A. van den Berg, bediening Heilige Doop/ Groep 2+3
voorzang: psalm 111:6
collecte: 1e rente en aflossing pastorie, 2e kerk en eredienst, 3e onderhoud kerk

Woensdag 3 november, Dankdag
14.30 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep 2+4
voorzang: psalm 67:3
19.30 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep 1+3
voorzang: psalm 72:9
collecte: 3x Dankdag

Zondag 7 november
10.00 uur Ds. L. de Wit, Ede/ Groep 3+4
voorzang: psalm 92:1
17.00 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep 1+2
voorzang: psalm 72:1
collecte: 3x nalezing op de Dankdag

Zondag 14 november
10.00 uur Ds. W. van Weelden, Oud-Alblas/ Groep 2+3
voorzang: psalm 17:8
17.00 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep 1+4
voorzang: psalm 34:6
collecte: 1e instandhouding. predikantsplaats, 2e kerk en eredienst,
3e onderhoud kerk

Zondag 21 november
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg / Groep 1+3
voorzang: psalm 89:2
17.00 uur Ds. J. Lohuis, Scherpenisse/ Groep 2+4
voorzang: psalm 119:5
collecte: 1e contactmorgen, 2e kerk en eredienst, 3e onderhoud pastorie

Groepsindeling naar de eerste letter achternaam:
Groep 1 – A t/m H
Groep 2 – I t/m L
Groep 3 – M t/m S
Groep 4 – T t/m Z