Online meeluisteren

Op deze pagina kunt u live meeluisteren met de kerkdiensten via de onderstaande player

Audiostream (alleen geluid)

Videostream (beeld en geluid)

Collectegeld voor de erediensten kunt u overmaken op Bankrekening NL88 RABO 0373 7294 80 op naam van HG Sint Anthoniepolder onder vermelding van “collectegeld”. Voor de bestemming van de op deze wijze binnengekomen collectegelden in de week van de betreffende eredienst hanteren we het vastgestelde collecterooster van die week.

Wat de zendingsbussen betreft, het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie Sint Anthoniepolder is NL23 INGB 0004 0553 70.

De voorzang


Zondag 25 april
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg, Groep S t/m Z
voorzang: 10 geboden:2
17.00 uur Ds. J.A. van den Berg, Groep A t/m J
voorzang: psalm 107:16
collecte: 1e diaconie, 2e kerk en eredienst, 3e onderhoud kerk

Zondag 2 mei
10.00 uur Ds. P. v/d Kraan, Arnemuiden, Groep K t/m R
voorzang: psalm 89:6
17.00 uur Ds. M. van Kooten, Elspeet, Groep S t/m Z
voorzang: psalm 134:1
collecte: 1e rente en aflossing pastorie, 2e kerk en eredienst,
3e onderhoud pastorie

Zondag 9 mei,
10.00 uur Ds. L.M. Jongejan, Ede, Groep A t/m J
voorzang: psalm 48:6
17.00 uur Ds. J.A. van den Berg, Groep K t/m R
voorzang: psalm 135:3
collecte: 3x diaconie en kerk

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
10.00uur Ds. J.A. van den Berg, Groep S t/m Z
voorzang: psalm 2:3
collecte: 3x diaconie en kerk

Zondag 16 mei,
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg Groep A t/m J
voorzang: psalm 45:2
17.00 uur Ds. L. de Wit, Ede, Groep K t/m R
voorzang: psalm 86:4
collecte: 1e instandhouding predikantsplaats, 2e kerk en eredienst,
3e onderhoud kerk