Online meeluisteren

Op deze pagina kunt u live meeluisteren met de kerkdiensten via de onderstaande player

Onder het beeld en geluid vindt u de te zingen voorzang en informatie over de diensten.

Audiostream (alleen geluid)
Videostream (beeld en geluid)

Collectegeld voor de erediensten kunt u overmaken op Bankrekening NL88 RABO 0373 7294 80 op naam van HG Sint Anthoniepolder onder vermelding van “collectegeld”. Voor de bestemming van de op deze wijze binnengekomen collectegelden in de week van de betreffende eredienst hanteren we het vastgestelde collecterooster van die week.

Wat de zendingsbussen betreft, het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie Sint Anthoniepolder is NL23 INGB 0004 0553 70.

De voorzang

Zondag 17 april, Eerste Paasdag
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg,
voorzang: psalm 40 : 8
18.00uur Ds. J. Blom, Ridderkerk
voorzang: psalm 42 : 3
collecte: 1e
Paascollecte, 2e Kerk en eredienst, 3e Onderhoud kerkorgel

Maandag 18 april, Tweede Paasdag
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg,
voorzang: psalm 145 : 7
collecte: 3 x Diaconie en kerk

Zondag 24 april
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg,
voorzang: psalm 21 : 5
18:00 uur Ds. J.A. van den Berg,
voorzang: psalm 84 : 5
collecte: 1e Diaconie, 2e
Kerk en eredienst, 3e Onderhoud pastorie

Zondag 1 mei
10.00 uur Ds. L.M. Jongejan, Ede
voorzang: psalm 141 : 2
18.00 uur Ds. J.R. Volk, Alblasserdam,
voorzang: psalm 46 : 4
collecte: 1e Rente en aflossing pastorie, 2e
Kerk en eredienst, 3e
Onderhoud kerk

Zondag 8 mei
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg,
voorzang: psalm 68 : 17
18.00 uur Ds. P. Vernooy, Lekkerkerk
voorzang: psalm 66 : 5
collecte: 3 x diaconie en kerk

Zondag 15 mei
10.00 uur Ds. B. van Leeuwen, Valburg
Voorzang: psalm 100 : 3
18.00 uur Prop. M. Slingerland, Gouda
Voorzang: psalm 30 : 2
Collecte: 1e
Instandhouding pred. plaats, 2e
Kerk en eredienst, 3e
Onderhoud pastorie

Zondag 22 mei
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg,
Voorzang: psalm 31 : 5
18.00 uur Ds. M. van Dalen, Noorden
Voorzang: psalm 47 : 1
Collecte: 3 x diaconie en kerk