Online meeluisteren

Op deze pagina kunt u live meeluisteren met de kerkdiensten via de onderstaande player

Collectegeld voor de erediensten kunt u overmaken op Bankrekening NL88 RABO 0373 7294 80 op naam van HG Sint Anthoniepolder onder vermelding van “collectegeld”. Voor de bestemming van de op deze wijze binnengekomen collectegelden in de week van de betreffende eredienst hanteren we het vastgestelde collecterooster van die week.

Wat de zendingsbussen betreft, het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie Sint Anthoniepolder is NL23 INGB 0004 0553 70.

De voorzang

Zondag 18 oktober
10.00 uur Ds. B.L.P. Tramper, Oud – Beijerland/ Groep M t/m S
voorzang: psalm 75:1
17.00 uur Ds. P. v.d. Kraan, Arnemuiden/ Groep T t/m Z
voorzang: psalm 70:1
collecten: 1e instandhouding. predikantsplaats, 2e kerk en eredienst, 3e catechese

Zondag 25 oktober
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep J t/m L
voorzang: psalm 6:9
17.00 uur Ds. M.A. Kuijt, Wijk/ Groep A t/m I
voorzang: psalm 1:1
collecten: 1e najaarszendingscollecte, 2e kerk en eredienst, 3e onderhoud pastorie

Zondag 1 november
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep T t/m Z
voorzang: psalm 75:4
17.00 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep M t/m S
voorzang: psalm 65:2
collecten: 1e rente en aflossing pastorie, 2e kerk en eredienst, 3e onderhoud kerk

Woensdag 4 november, dankdag
10.00 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep A t/m J
voorzang: psalm 147:4
14.30 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep K t/m R
voorzang: lofzang van Maria:6
19.30 uur prop. G.R. Mauritz, Cillaarshoek/ Groep S t/m Z
voorzang: psalm 150:3
collecten: 3x dankdag

Zondag 8 november
10.00 uur Ds. R. Veldman, Nunspeet/ Groep A t/m I
voorzang: psalm 95:4
17.00 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep J t/m L
voorzang: psalm 79:4
collecten: 3x nalezing op de dankdag

Zondag 15 november
10.00 uur prop. J.G. Macdaniel/ Groep M t/m S
voorzang: psalm 32:5
17.00 uur Ds. J.A. van den Berg/ Groep T t/m Z
voorzang: psalm 126:1
collecten: 1e instandhouding. predikantsplaats, 2e kerk en eredienst,
3e onderhoud kerk