Cathechisaties

Reguliere cathechisatie

Tijdens het winterseizoen (vanaf oktober tot Pasen) zijn er elke week cathechisaties. Alle jongeren die de Zondagsschool hebben verlaten, worden verwacht op de cathechisatie.

De cathechisaties worden gehouden in de bovenzaal van de kerk. Op de cathechisatie leren de jongeren meer over het geloof, de Bijbel en de kerkgeschiedenis. Van de cathechisanten wordt verwacht dat zij de opgegeven leerstof leren.

Het cathechisatierooster is als volgt:

Maandagavond:

18.30-19.15 uur: Jongens en meisjes van 12 – 15 jaar

19.15 – 20.00 uur: jongens en meisjes van 16 jaar en ouder

Voor belijdeniscathechisatie zullen dag en tijd in overleg worden vastgesteld.

Belijdeniscathechisatie

Jongeren (maar zeker ook ouderen) die graag Openbare Belijdenis van het geloof willen afleggen, dienen vooraf de belijdenis-cathechisatie te bezoeken.

De belijdeniscathechisatie wordt op vrijdagavond na de gewone cathechisatie gehouden.  In overleg met de belijdeniscathechisanten kan dit eventueel op een ander tijdstip plaatsvinden.

Toelating

Tot het volgen van de belijdeniscathechisatie kan men, volgens de Kerkorde, alleen worden toegelaten als van tevoren tenminste twee jaren de gewone cathechisatie is gevolgd. De toelating gebeurd na een gesprek met de predikant.

Aanneming en bevestiging

Na afloop van de belijdeniscathechisatie wordt door de kerkenraad een aannemingsavond gehouden. Op deze avond stelt de kerkenraad zich op de hoogte van het geloof en de kennis van de cathechisanten en wordt er beslist over de toelating tot de Openbare Belijdenis van het geloof. De belijdenisdienst, waarin de nieuwe Iidmaten worden bevestigd als belijdende leden van de kerk, vindt meestal plaats op de Tweede Pinksterdag.