Zending en Evangelisatie

 

Zending bedrijven is voor de kerk een Bijbelse opdracht. Volgens de Kerkorde dient er dan ook in iedere Hervormde gemeente een zendingscommissie te zijn, als orgaan van bijstand van de plaatselijke kerkenraad. De zendingscommissie heeft mede tot taak de gemeente bij haar zendingsroeping te bepalen. Zij doet dit o.a. door zich te richten op het zendingswerk wat uitgaat van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

Om dit concreet gestalte te geven, worden regelmatig activiteiten gedaan, zoals het ondersteunen van een ‘project’ van de GZB. Dit houdt in dat we een bepaald zendingsterrein van de GZB onder de aandacht van de gemeente brengen en daar ook de geldelijke opbrengsten voor bestemmen.

Vanaf 2016 ondersteunt onze Hervormde gemeente de zendingsexpeditie, een project van de GZB voor Zuidoost-Azië. Op dit moment zijn 8 zendingswerkers uitgezonden, maar er zijn vergevorderde plannen om nog meer mensen uit te zenden.

Meer informatie over de zendingsexpeditie vindt u op de website van de zendingsexpeditie.

GZB dagboek ‘Een hand volkoren 2021’

Het nieuwe dagboek is te bestellen via de volgende pagina ‘Dagboek GZB (klik hier)’

Wilt u contact opnemen met onze Zendingscommissie, mail dan naar: zendingscommissie@hervormdsintanthoniepolder.nl

Per 30 december 2022 heeft de zendingscommissie een nieuw rekeningnummer.

Het nieuwe rekeningnummer is NL09RABO0373747004 op naam van Diaconie HG St. Anthoniepolder inz. Zendingscommissie

Het oude ING rekeningnummer komt te vervallen. Houd hier rekening mee als u automatische overschrijvingen gebruikt