Acties

  1. OLIEBOLLENACTIE

 

In de maand november wordt een oliebollenactie georganiseerd. Door een aantal vrijwillig(st)ers wordt een grote hoeveelheid oliebollen gebakken en vervolgens verkocht in Maasdam en omgeving. De opbrengst hiervan komt ten goede aan onze kerk en Hervormde gemeente.

 

 

  1. OUD-PAPIERACTIE

 

Elke maand op de tweede zaterdag van de maand wordt in Sint Anthoniepolder, Maasdam en Cillaarshoek oud papier ingezameld door een groot aantal jongere en oudere vrijwilligers. Het oud papier kan eventueel ook op dezelfde dag worden ingeleverd bij de papiercontainers die dan enkele dagen op het parkeerterrein van de kerk aan de Polderdijk staan. Grote hoeveelheden kunt u ook laten afhalen na een telefoontje naar de coördinator.

 

De opbrengst van de oud-papieractie is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze Hervormde gemeente. Zo kon er in de loop der jaren al heel wat worden bijgedragen in de kosten van de kerkrestauratie, aanleg parkeerterrein bij de kerk, de bouw van de zitplaatsengalerij en de bouw van de nieuwe pastorie. Het oude papier kan zo van grote waarde zijn voor de financiering van de genoemde kerkelijke activiteiten.

 

Verkoopdag vrouwenvereniging

Gemeente BBQ 30 augustus, want Lex kan niet op 6 september

Actie kerkbalans